האם אפשר לרכוש משקלים בודדים?

לא, אני מספק אך ורק משפחות פונטים שלמות. אני מאמין כי רכישת פונטים במשקלים בודדים מספקת רק חצי מהפתרון ואני רוצה לספק חופש עיצובי מלא למי שבוחר להשתמש בפונטים שלי.